ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

OUR WORK

Portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua, ut aliquip ex ea commodo consequat.

allpack – Το περιοδικό της Συσκευασίας

Τεύχος 107  Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021

(βλ. σελ. 73)

allpack – Το περιοδικό της Συσκευασίας

Τεύχος 106   Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2021

(βλ. σελ. 47)

allpack – Το περιοδικό της Συσκευασίας

Τεύχος 105   Ιούλιος-Αύγουστος 2021

(βλ. σελ. 23)

allpack – Το περιοδικό της Συσκευασίας

Τεύχος 104  Μάϊος-Ιούνιος 2021

(βλ. σελ. 33)

συσκευασία 2021 – online
καταλογος

Τεύχος 2021

(βλ. σελ. 36-39, 61, 69, 99)

allpack – Το περιοδικό της Συσκευασίας

Τεύχος 103  Μάρτιος – Απρίλιος 2021

(βλ. σελ. 43)

allpack – Το περιοδικό της Συσκευασίας

Τεύχος 102  Ιανουάριος –  Φεβρουάριος 2021

(βλ. σελ. 40, σελ 52)

συσκευασία 2020 – online
καταλογος

Τεύχος 2020  

(Εξώφυλλο- βλ. σελ. 32-34, σελ 65)

allpack – Το περιοδικό της Συσκευασίας

Τεύχος 97  Μάρτιος – Απρίλιος  2020

(βλ. σελ. 33)

allpack – Το περιοδικό της Συσκευασίας

Τεύχος 96  Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2020

(βλ. σελ. 47)

allpack – Το περιοδικό της Συσκευασίας

Τεύχος 88  Σεπτέμβριος –  Οκτώβριος2018

(βλ. σελ. 92-93)